Pylon

En skyltpylon är oftast en hög fristående skylt som fästes i ett betongfundament i marken. Skylten står oftast placerad vid infarter för att hänvisa till något eller enbart som marknadsföring.