LED-skyltar:

En LED-skylt kan tillverkas på flera olika sätt s.k. skyltprofiler.

Profil 3: LED-moduler placeras så att de lyser bakåt mot fasaden, s.k. coronaljus.

Profil 4: LED-moduler placeras bakom en plexifront som hålls fast med plåtlister.

Profil 5: LED-moduler placeras bakom en plexifront som hålls fast med plastlister.

Profil 6: LED-moduler placeras bakom en plexifront där fronten hålls fast utan lister.

Se några exempelskyltar här nedan:LED-skylt i profil 6

LED-skyltar i profil 6 ombord på M/S Birka.

LED-skylt i profil 3.

J BIL: LED-skylt där den övre texten är i profil 6 och den undre texten i profil 3.

LED-skylt i profil 6.

LED-skylt med värmebockade med plaströr med LED som ljuskälla.

Thailaan i Sollentuna Centrum: LED-skylt i profil 6.

Sjösalen: LED-skylt i profil 6 ombord på M/S Birka.

Terrassen: LED-skylt i profil 6 ombord på M/S Birka.