LEDSKYLTAR

En LED-skylt kan tillverkas på flera olika sätt s.k. skyltprofiler.
Profil 3: LED-moduler placeras så att de lyser bakåt mot fasaden, s.k. coronaljus.
Profil 4: LED-moduler placeras bakom en plexifront som hålls fast med plåtlister.
Profil 5: LED-moduler placeras bakom en plexifront som hålls fast med plastlister.
Profil 6: LED-moduler placeras bakom en plexifront där fronten hålls fast utan lister.

NEONSKYLTAR

En neonskylt kan tillverkas på flera olika sätt, s.k. skyltprofiler.
Profil 1: En plan front med ett utanpåliggande neonrör.
Profil 2: En plan front med skärmkanter med ett utanpåliggande neonrör.
Denna profil ger ett mer riktat ljus.
Profil 3: Neonröret placeras bakom fronten och lyser mot t.ex. fasaden, s.k. coronaljus.
Profil 4: Neonröret placeras bakom en plexifront som hålls fast med plåtlister.
Profil 5: Neonröret placeras bakom en plexifront som hålls fast med plastlister.

BYGGSKYLTAR

En byggskylt tillverkas oftast av plåtskyltar som bärs upp av en rörkonstruktion, en fackverksmast och ett fundament. Vanligtvis placeras ett betongfundament ovan mark men det finns även fundament som kan grävas ned.

LJUSLÅDOR

  • Ljuslådor tillverkas vanligtvis i aluminium.
  • Lådan förses med lysrörsarmaturer eller LED som ljuskälla.
  • Ljuslådans front kan tillverkas på flera olika sätt t.ex. plexi-glas, duk eller en urfräst plåt med plexi bakom. 

En ljuslåda med plåtfront där logotypen är urfräst och en plexi ligger bakom plåten, vilket gör att enbart de urfrästa delarna lyser. Denna skylt har LED som ljuskälla.

PLÅTSKYLTAR

En plåtskylt tillverkas vanligtvis i aluminium. Plåten lackas sedan i önskad färg.

Sedan monteras en dekor i utskuren folie eller en printad bild på plåten.

Bilden visar en dubbelsidig plåtskylt med foliedekor samt LED-strålkastare.

PYLONER

En skyltpylon är oftast en hög fristående skylt som fästes i ett betongfundament i marken. Skylten står oftast placerad vid infarter för att hänvisa till något eller enbart som marknadsföring.

RÖRBÅGAR

Rörbåge med informationsskylt monteras med fundament i marken.
På bilden visas en rörbåge med en dubbelsidig plåtskylt.

RING OSS IDAG: 08-6492800 

VI hjälper dig hitta det du behöver till ditt företag!